ögretmenin ab projesinden...Doğrudan Temin Hizmet Alı...Çarşı ve Mahalle Bekçiliğ...Gelir İdaresi Başkanlığı ...Bütünleşik Kamu Mali Yöne...Kamu İdarelerinde Stratej...Kadroya Alınacak Taşeron ...Garanti Belgesinden Damga...Devlet Memurları Öğle Yem...657 4/B Sözleşmeli Person...Taşeron İşçilerin Kadroya...ÖZEL HİZMET TAZMİNATIasgari ücret işçilik fark...2018 yılı maaş ver,ieriDevlet Memuru Olarak Çalı...

Forumun Konu Konu İleti
5018 Sayılı Kanun -Genel Konular 138 506
Bütçe ve Kesin Hesap Mevzuatı Bütçe Mevzuatı, yılı bütçe mevzuatı, kesin hesap mevzuatı 42 149
Yatırım Mevzuatı 6 13
Devlet Muhasebesi Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi, Nakde dayalı ödeme sistemi ve diğer muhasebe konuları 74 301
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 19 82
Stratejik Planlama 3 13
Taşınır Mal Yönetimi 25 90
İç Denetçilik Mesleği İç Denetçi Mesleği ile ilgili konular 3 27
Muhasebe Yetkililiği Unvanı 9 53
Mali Hizmetler Uzmanlığı Mesleği Mali Hizmetler Uzmanlığı Mesleği ile ilgili konular 91 820
Muhasebe Uzmanlığı 2 4
Harcama Yetkililiği Unvanı 3 6
Taşınmaz Mal Yönetimi 8 40
Kamu Zararı 17 67
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği, Kamu İhale Kararları, Mal Alım Yönetmeliği, Hizmet Alımları Yönetmeliği, Yapım İşleri Yönetmeliği, Genel Şartname, 253 1054
Devlet İhale Kanunu Mevzuatı 9 33
Döner Sermaye Konuları 51 162
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında 38 115
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel (657 4/b), Geçici Personel (657 4/c) Mevzuatı 143 522
İşçi Mevzuatı 37 122
Diğer Personel 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve diğer personel mevzuatı 48 200
Sürekli Görev Harcırahları Yurtiçi ve Yurtdışı sürekli görev harcırahları ile ilgili mevzuat 18 86
Geçici Görev Harcırahları Yurtiçi ve Yurtdışı geçici görev harcırahları ile ilgili konular 52 261
Mevzuattaki Son Değişiklikler Mevzuattaki yenilikler ve yapılan değişiklikler 29 109
Süreli Uygulamalar Beli bir dönemde yapılacak, uygulanacak, uyulacak düzenlemer ile süreli haber bilgi açıklamaları içeren bölüm 11 58
Mevzuat İle İlgili Diğer Hususlar 239 850
Makaleler - Çalışmalar 18 40
Site Hakkında Site Hakkında Bilgiler 1 1
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Görevde Yükselme Sınavları, Unvan Değişikliği Sınavları, Sınav Soru ve Cevapları, Kamu Personeli Seçme Sınavları 10 28
Diğer Konular Mevzuat Dışı Konular, Eğlence, Mizah, Şiir, İlgi Çekici Olaylar ve Bilgiler, Gündelik Konular, Sınav Soruları, Sitemize Özel Dökümanlar, 149 1763