Kamu Mali Yönetimi Platformu
×

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu      6245 Sayılı Harcırah Kanunu      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu      Diğer Mali Mevzuat


Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı "Kamu Mali Yönetim Rehberi”(Okunma sayısı 299 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde mali mevzuatın uygulamasında etkinliği ve verimliliği artırmak ve adalet hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde sunulmasına yardımcı olmak amacıyla Adalet Bakanlığı Srateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kamu Mali Yönetim Rehberi” 20 Ekim 2017 tarihinde yayınlanmış olup, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Rehberde bulabileceğiniz konu başlıkları:
 
Kamu Mali Yönetim Sistemi
1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
2. Stratejik Yönetim
2.1. Klasik Kamu Yönetiminden Yeni Kamu Yönetimine
2.2. Stratejik Yönetimin Gelişimi
2.3. Stratejik Planlama Süreci
3. Bütçe İşlemleri
3.1. Bütçe Mevzuatına İlişkin Genel Tanımlar
3.2. Bütçe Uygulamalarına İlişkin Genel Tanımlar
4. Yatırım İşlemleri
 4.1.Yatırım Programı Hazırlık Süreci
 4.2. Genel Tanımlar
 4.3. Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerde Alt Proje Seçimi Ve Ödenek Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar
4.4. Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Parametrelerinde Yıl İçinde Yapılacak Değişiklikler
 4.5. Adalet Binası Ve Ceza İnfaz Kurumu Yapılmasına İlişkin Süreç
4.6. Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırma Taleplerinin Gerçekleştirilmesi
 4.7. Taşıt Edinilmesi
 4.8. Kesin Hesap Farkından Doğan Ödenek İhtiyaçları
 4.9. Yatırım Programının Uygulanması İzlenmesi  Ve Raporlanması
5.Taşınır Mal Yönetimi
5.1. Taşınır Mevzuatına İlişkin Genel Tanımlar
5.2. Taşınır İşlemlerinde Kullanılan Belgeler
5.3. Taşınır İşlemleri
5.4. Sayım İşlemleri
5.5. Devir İşlemleri
5.6. Taşınır Mal Yönetim Hesabı
6. Ödenekler
6.1. Ödeneklerin Kullanımı
6.2. Mahkemeler Bütçesi
7. İç Kontrol
7.1. İç Kontrol
7.2. İç Kontrolün Tanımı
7.3. İç Kontrolün Temel İlkeleri
7.4. İç Kontrol Standartları
7.5. İç Kontrolün Bileşenleri
7.6. İç Kontrolde Rol Ve Sorumluluklar
7.7. İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol
7.8. İç Kontrol Ve İç Denetim
7.9. İç Kontrol Güvence Beyanı
7.10. Bakanlığımızda İç Kontrol Çalışmaları
8. Kamu Zararı Ve Kişilerden Alacaklar
8.I. Kamu Zararı
8.2. Kişilerden Alacaklar
9. Kamu Alımları
9.1. Kamu Alım Yönetimi
9.2. Kamu İhale Kanunu Genel Hükümler
9.3. İhale Süreci
9.4. İtiraz Ve Şikayet
9.5. Ön Mali Kontrol İşlemleri
9.6. İhaleden Yasaklama
10. Kamu Personeli Mali Mevzuatı
10.1. Maaş
10.2. Harcırah (6245 Sayılı Harcırah Kanunu)
10.3. Vekalet
10.4. Adli Tıp
10.5. Kıdem Tazminatı
10.6. Diğer Mali Konular

İndirme :

Adalet Bakanlığı Sitesinden :http://www.sgb.adalet.gov.tr/ekler/yayin/kamu-mali-yonetim-rehberi.pdf

Alternatif : Buraya tıklayınız