Kamu Mali Yönetimi Platformu
×

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu      6245 Sayılı Harcırah Kanunu      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu      Diğer Mali Mevzuat


HİZMET İHALELERİNDEN SÜRESİ BİTEN SÖZLEŞMELERİN UZATILMASI(Okunma sayısı 886 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sayın Mali Yönetim platformu takipcileri; son yayımlanan KHK ile hizmet alım süreleri 31.12.2017 de dolan işler ilgili Kanun gereği
Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin çalıştırılmalarına esas hizmet alım sözleşmelerinin süresinin geçiş işleminin yapılmasından önce sona ermesi halinde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı olanlar ile personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarının süresi başka bir işleme gerek kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak geçiş işlemi yapılıncaya kadar ilgili mevzuatı uyarınca uzamış sayılır. hükmü bulunmaktadır. Ancak İdare yetkilileri firmalara yazı göndererek işe devam edip etmeyecekleri hakkında görüş sormaktadırlar. Bu uygulama yanlıştır firmaların takdir yetkisinde olmayıp yasa ile emredilmiştir. Kadro tahsis edilinceye kadar ek teminat alınmayacak sözleşme damga vergisi ve karar pulu istenilmeyecektir. Aksi davranış da bulunan idareciler doğrudan temin yaparak yeni başka bir firma ile sözleşme imzalamaları halinde ileride kamuyu zarara uğratmaktan dolayı  rucu  davası ile karşı karşıya kalınacaktır.Sevgili arkadaşlar bu konudaki benim düşüncem farklı.

Bilindiği üzere 696 KHK nın 127 maddesiyle 375 sayılı KHK ya eklenen Geçici 23 üncü maddenin 15 ici fıkrasında yer alan,
“…………..Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin çalıştırılmalarına esas hizmet alım sözleşmelerinin süresinin geçiş işleminin yapılmasından önce sona ermesi halinde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı olanlar ile personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarının süresi başka bir işleme gerek kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak geçiş işlemi yapılıncaya kadar ilgili mevzuatı uyarınca uzamış sayılır. Ancak, mevcut yüklenici ile sözleşmeye devam edilememesi halinde, geçiş işlemine kadarki süreye ilişkin ihtiyaç, parasal limit sınırlamasına tabi olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin suretiyle karşılanır. Bu fıkra hükümleri, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki idareler ve ihaleler bakımından kıyasen uygulanır.” hükmünde, ………ilgili mevzuatı uyarınca uzamış sayılır. ….. dan sonra gelen Ancak, mevcut yüklenici ile sözleşmeye devam edilememesi halinde, geçiş işlemine kadarki süreye ilişkin ihtiyaç, parasal limit sınırlamasına tabi olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin suretiyle karşılanır. hükmü gereği, eğer yükleniciler sözleşme süresinin uzatılmasını kabul etmezlerse idareler ihtiyaçlarının 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin suretiyle karşılayabilir düşüncesindeyim.

Ayrıca, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uzatılan sözleşmeler için artan miktarı için sözleşme damga vergisi alınması, ancak karar damga vergisi alınmaması gerektiği düşüncesindeyim.31/12/2017 de sözleşmesi biten firma 3 ay daha devam etmek zorundamıdır isterse hizmet vermeyebilirmiFirmanın sözleşmeyi uzatma zorunluluğu olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle idarelere 22-d. ile ihtiyaçlarını limit sınırlaması olmaksızın  giderme fırsatı verilmiştir.
İletiyi düzenle
Moderatör