Kamu Mali Yönetimi Platformu
×

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu      6245 Sayılı Harcırah Kanunu      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu      Diğer Mali Mevzuat


remi ve ulusal tatil(Okunma sayısı 1068 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

remi ve ulusal tatil : 14 Temmuz 2017, 10:50:45
Merhaba,
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde ihaleye çıkıldığı dönemde (2015 de çıkılmıştı 3 yıl olarak) ulusal tatil 14,5 gündü. 15 temmuzun ulusal tatil olması hasebiyle 2017 ve 2018 yıllarında çalışan hizmet alım personellerine ulusal tatilde çalışma ücreti verilecek mi? verilecek ise nasıl verebiliriz.remi ve ulusal tatil Yanıtla #1 : 18 Ekim 2017, 07:05:34
 
Merhaba,
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde ihaleye çıkıldığı dönemde (2015 de çıkılmıştı 3 yıl olarak) ulusal tatil 14,5 gündü. 15 temmuzun ulusal tatil olması hasebiyle 2017 ve 2018 yıllarında çalışan hizmet alım personellerine ulusal tatilde çalışma ücreti verilecek mi? verilecek ise nasıl verebiliriz.

Merhaba.  Aşağıda bu konuya açıklık getiren bir karar var. Kararda kırmızı olan yerler ihalenin iptal sebebini gösteriyor ancak  mavi olan yerler ise düzenleyici işlemi anlatıyor. Sorunuz açısından mavi olan yerler önemli.
Kolay gelsin.

Toplantı No   : 2016/070
Gündem No   : 48
Karar Tarihi   : 28.12.2016
Karar No   : 2016/UH.I-3263
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:   
Başkan: Hamdi GÜLEÇ
Üyeler: Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ
 
BAŞVURU SAHİBİ:
Yüksel Şahbaz (Yüksek Sosyal Hizmetler),
Muratreis Mahallesi Yeni Dershane Sokak No: 36/1 Üsküdar/İSTANBUL
 
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü,
Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 1 Beylikdüzü/İSTANBUL
 
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2016/445603 İhale Kayıt Numaralı “Beylikdüzü Belediyesi 1. Bölge (Barış Mah. Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Mah. Kavaklı Mah. ve Sahil Mah.)  Katı Atıkların Toplanması ve Nakli Cadde ve Sokakların El ve Makine İle Süpürülmesi ve Yıkanması İşi” İhalesi
 
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 28.11.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Beylikdüzü Belediyesi 1. Bölge (Barış Mah. Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Mah. Kavaklı Mah. ve Sahil Mah.)  Katı Atıkların Toplanması ve Nakli Cadde ve Sokakların El ve Makine İle Süpürülmesi ve Yıkanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Yüksel Şahbaz (Yüksek Sosyal Hizmetler)’ın 22.11.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.11.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.12.2016 tarih ve 66670 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.12.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
 
Başvuruya ilişkin olarak 2016/2816 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
 
KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.
 
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,
 
 1) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.28’inci maddeleri gereğince ihale konusu işte çalıştırılması gereken engelli personelin sayısının belirtilmesi ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılarak teklif alınması gerektiği, ihale dokümanında engelli personel çalıştırılacağına dair herhangi bir düzenleme ve sayısının bulunmadığından ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığından ihalenin iptali gerektiği,
 
2) 29.10.2016 tarihinde yayımlanan 6752 sayılı Kanun ile 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildiği, ihale dokümanında belirtilen resmi tatil günleri çalışma programında 15 Temmuz günü için düzenleme yapılmadığından sağlıklı teklif oluşturulamadığı gerekçesiyle ihalenin iptali gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
 
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 
1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:
 
4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, … meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.” hükmü,
 
Anılan Kanun’un “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık” başlıklı 101’inci maddesinde “Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” hükmü yer almaktadır.
 
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78.28’inci maddesinde “İsteklilerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydıyla idarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecek ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacaktır. İdareler tarafından İş Kanununda belirtilen asgari oranının üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılması da mümkündür. İstekliler tarafından ihale dokümanında öngörülen engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedelleri oluşturulacaktır. İlgili mevzuatında engelli işçi çalıştırılmasını kısıtlayan hükümler saklıdır.” açıklaması yer almaktadır.
 
Yukarıdaki anılan Kanun hükümlerinden işverenlerin, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli çalıştırmakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğü yerine getirmediklerinde ise idari para cezası ile cezalandırılacağı anlaşılmaktadır.
 
Anılan Tebliğ’in 78.28’inci maddesinden isteklilerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydıyla idarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtileceği ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacağı anlaşılmıştır.
 
İdari Şartname’nin 2’nci maddesinden ihalenin “Beylikdüzü Belediyesi 1 Bölge (Barış Mah. Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Mah. Kavaklı Mah. ve Sahil Mah.) Katı Atıkların Toplanması ve Nakli Cadde ve Sokakların El ve Makine İle Süpürülmesi ve Yıkanması İşi” olduğu anlaşılmıştır. 
 
Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde  “25.1. İstekliler tekliflerine vergi (KDV Hariç), resim, harç ve benzeri ve ulaşım giderlerini dahil edeceklerdir. Söz konusu işin yürütülmesinde personelin giyim malzemeleri teklif fiyata dahil olup kullanılacak giyim malzemelerinin listesi teknik şartnamenin 18 inci maddesinde belirtilmiştir. …
25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: İşçinin Pozisyonu ve Asgari Ücret Fazlası ( % )
1 - Şoför Asgari Ücretin % 40 Fazlası
2 - Operatör Asgari Ücretin % 70 Fazlası
3 - İşçi (Temizlik Pers.) Asgari Ücretin % 10 Fazlası
4 - Araç Arkası Personel Asgari Ücretin % 15 Fazlası
5- Çevre Mühendisi Asgari Ücretin %  160 Fazlası
6- Bölge Kontrolörü Asgari Ücretin % 130 Fazlası
7- Büro Personeli Asgari Ücretin  % 100 Fazlası
8- Kaynakçı Asgari Ücretin %60 Fazlası
9- Boyacı Asgari Ücretin % 20 Fazlası
2017 Yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri: 14,5 Gün
2018 Yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri: 14,5 Gün
2019 Yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri: 13 Gün
Beton ve Her Nevi Asfalt Yolların El İle Süpürülmesi İşi (Ulusal Bayram …) 4620Gün
Çevre Mühendisi Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri …) 84Gün
Bölge Kontrolörü Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri …) 84Gün
Büro Personeli Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri …) 42Gün
Şoför Çalıştırılması İşi   (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması) 570 Gün
Kaynakçı Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması) 84 Gün
Boyacı Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması) 84 Gün
Operatör Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri …) 168 Gün
Araç Arkası Personel Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram ve Genel Tatil …) 948Gün
25.3.2. Yemek ve yol giderleri:
Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmi altı) gün, yemek masrafı aylık gün sayısı olarak aylık 26 (yirmi altı) gün esas alınacaktır. Personelin yol gideri günlük brüt (6,42 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (13,96 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yol ve yemek gideri nakdi olarak karşılanacaktır.
25.3.3. Malzeme giderleri: Ayrıntısı teknik şartnamede belirtilen işin yürütülmesi esnasında kullanılacak malzemeleri ile diğer giderler teklif fiyata dahildir.
25.3.4. Diğer giderler: İstekliler; ihale konusu işte kullanılacak olan ve genel giderler içinde yer almayan; Makine ve ekipmanın amortismanı, tamir-bakım, Yedek Parça temini, Nakil-Montaj, Sigorta ve diğer giderler, akaryakıt giderleri, motor yağı, üstübü ile hidrolik yağı giderlerini teklif fiyata dahil edeceklerdir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri ve bu kanuna göre yapılacak tüm giderler teklif fiyata dahildir. …” düzenlemesine yer verilmiştir.
 
Ayrıca Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak personel, makine ve diğer ekipmana ilişkin bilgiler” başlıklı 4’üncü maddesinde 15 şoför, 4 operatör, 110 işçi (temizlik personeli), 24 araç arkası personel, 2 çevre mühendisi, 2 bölge kontrolörü, 1 büro personeli, 2 kaynakçı ve 2 boyacı olmak üzere toplam 162 personel çalıştırılacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır.
 
Öte yandan idare tarafından hazırlanan ve isteklilere ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde değişik kategorilerde toplam 120 personel ve İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde düzenlenen ulusal bayram ve genel tatil günleri çalıştırılmaları için ayrı satır açıldığı, diğerlerinin ise ton, dekar, saat ve gün üzerinden teklif alınan iş kalemleri olduğu görülmüştür.
 
[color=redYapılan incelemeye göre idare bünyesinde tam zamanlı çalıştırılacak 120 personel için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılarak geriye kalan 42 personelin ise diğer iş kalemleri içerisinde toplam 162 personel olmak üzere aynı il bazında elliden fazla işçi çalıştırılması öngörülen itirazen şikâyete konu ihalede 4857 sayılı İş Kanunda belirtilen asgari yüzde üç oranında engelli işçi çalıştırılacağı ve bu işçilerin tabi olacağı ücret grubuna ilişkin düzenleme yapılmadığı ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde de ayrı satır açılmadığı bir arada değerlendirildiğinde idarece hazırlanan ihale dokümanının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.[/color]
 
2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:
 
29.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6752 sayılı Kanun ile 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2’nci maddesi değiştirilerek 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Gününün tatil olarak değiştirildiği anlaşılmıştır.
 
31.10.2016 tarihinde ilanı yapılan itirazen şikâyete konu ihalenin 28.11.2016 tarihinde gerçekleştirildiği görülmüştür.
 
İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “… 25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:
25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: …
2017 Yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri: 14,5 Gün
2018 Yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri: 14,5 Gün
2019 Yılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri: 13 Gün
Beton ve Her Nevi Asfalt Yolların El İle Süpürülmesi İşi (Ulusal Bayram …) 4620Gün
Çevre Mühendisi Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri …) 84Gün
Bölge Kontrolörü Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri …) 84Gün
Büro Personeli Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri …) 42Gün
Şoför Çalıştırılması İşi   (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması) 570 Gün
Kaynakçı Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması) 84 Gün
Boyacı Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması) 84 Gün
Operatör Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri …) 168 Gün
Araç Arkası Personel Çalıştırılması İşi (Ulusal Bayram …) 948Gün …” düzenlemesine,
 
Teknik Şartname’nin “Yapılacak İşi Konusu ve Kapsamı” başlıklı 2’nci maddesinde “…2.20   ) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde, ilçemiz sınırları dahilinde beton ve her nevi asfalt yolların, meydan, bulvar, cadde, sokak ve boş alanların elle süpürülerek temizlenmesi işinde, günlük 7.5 saat üzerinden çalışacaktır.
2.21) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde, … Çevre Mühendisi Günlük 7,5 saat üzerinden çalışacaktır. Çevre Mühendisinin günlük sevk ve idaresi ile uyulacak iş programı idarece belirlenecektir.
2.22) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde, İdarenin uygun gördüğü iş programı doğrultusunda işlerin yürütülmesiyle ilgili her türlü denetim, malzemenin kontrolü ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya, yüklenici tarafından kötü ve kusurlu yapıldıkları kesin olarak anlaşılan iş kısımlarını yeniden yaptırmaya, sözleşme konusu işe ilişkin kayıtları idare adına Bölge Kontrolü günlük tutacaktır.
2.23) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde, İşlerin yürütülmesiyle ilgili bölge kontrolleri tarafından sözleşme konusu işe ilişkin günlük tutulan kayıtların elektronik ortamda kayıt altına alınması, araç takip sisteminin kontrol ve denetimi, aylık hak edişlerin hazırlanması ve müdürlüğe gelen şikâyet ve taleplerin sonuçlandırılmasının takibini iyi derecede bilgisayar kullanabilen Büro Personeli yapacaktır.
2.24) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde, Belediyemiz sınırları içerisinde tamir, bakım ve onarım işlerinde (Çöp-17) ve Çöp-1, Çöp-3, Çöp-4, Çöp-5 Çöp-6, Çöp-7 Çöp-8, Çöp-9 iş kalemlerinde çalıştırılacak … şoförler günlük 7.5   saat üzerinden çalışacaktır.
Şoförlerin günlük sevk ve idaresi ile uyulacak iş programı idarece belirlenecektir.
2.25) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde, … kaynakçı günlük 7.5 saat üzerinden çalışacaktır. Kaynakçının günlük sevk ve idaresi ile uyulacak iş programı idarece belirlenecektir
2.26) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde, … boyacı personel günlük 7.5 saat üzerinden çalışacaktır. Boyacının günlük sevk ve idaresi ile uyulacak iş programı idarece belirlenecektir.
2.27) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde, … Çöp-2,Çöp-10, Çöp-12, İş kalemlerinde çalıştırılacak tecrübeli operatörler günlük 7.5 saat ürerinden çalışacaktır. Operatörün günlük sevk ve idaresi ile uyulacak iş programı idarece beklenecektir.
2.28) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde, … Çöp-1, Çöp-2, Çöp-3, Çöp-5, Çöp-8, Çöp-9, İş kalemlerinde çalıştırılacak araç arkası personeller günlük 7.5 saat üzerinden çalışacaktır. Araç arkası personeller günlük sevk ve idaresi ile uyulacak iş programı idarece belirlenecektir. …” düzenlemesine yer verilmiştir.
 
Anılan Teknik Şartname’nin 16’ncı maddesinde 2017 yılı için 14,5 gün,  2018 yılı için 14,5 gün, 2019 yılı için 13 gün ihale dokümanında belirtilen personel ve araçlar ile çalışma yapılacak olan resmi tatil günlerinin belirtildiği ve devamında “17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre hazırlanmıştır.” ifadelerinin yer aldığı, belirtilen günler arasında başvuru sahibinin iddiasında belirttiği 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün bulunmadığı görülmüştür.
 
Her ne kadar ihale dokümanının 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun dikkate alınarak hazırlanmış ve ihale ilanından önce 6752 sayılı Kanun ile 15 Temmuz günü genel tatil olarak değiştirilmiş ise de genel tatil günlerinin hangilerinde çalışma yapılacağının, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılamakla sorumlu olan idarelerce belirlenmesinin tabii olduğu, itirazen şikâyete konu ihale dokümanında çalışması istenilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinin belirtildiği ve buna ilişkin İdari Şartname’nin ilgili maddesinde personel gruplarının çalışacağı gün sayısına ilişkin düzenleme yapıldığı, diğer taraftan 15 Temmuz gününün genel tatil olması nedeniyle işçilerin çalıştırılamayacağı açık olmakla birlikte idare tarafından bu günde işçilerin çalıştırılmasının istenmesi halinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 44’üncü maddesi uyarınca, işçilerin onayı ile ücreti ödenerek bu günde çalışma yaptırılabileceği, kaldı ki birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması için ayrı satır açıldığı, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen işlerde %20 oranında iş artışı yapılabileceği ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında çalışılan güne ve çalışılan personele göre ödeme yapılacağı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
 
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,
 
Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,
 

   Oybirliği ile karar verildi.
 
 
 
 
Hamdi GÜLEÇ
Başkan
 
Osman DURU
Kurul Üyesi
Köksal SARINCA
Kurul Üyesi
Dr. Ahmet İhsan ŞATIR
Kurul Üyesi
 
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Mehmet ATASEVER
Kurul Üyesi
Oğuzhan YILDIZ
Kurul Üyesiremi ve ulusal tatil Yanıtla #2 : 18 Ekim 2017, 10:30:40
Teşekkür ederim.