Kamu Mali Yönetimi Platformu
×

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu      6245 Sayılı Harcırah Kanunu      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu      Diğer Mali Mevzuat


taşınmaz satışından ayrılan paylar(Okunma sayısı 1088 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

taşınmaz satışından ayrılan paylar : 12 Temmuz 2017, 16:37:16
hazineye ait taşınmaz satışlarından belediyeler fonuna ve belediyeler hesabına ayrılan payların ilgilisine aktarılması sırasında vergi borcu sorgulaması yapılması gerekip gerekmediğiyle ilgili bir mevzuat bilgisi arıyorum. teşekkür ederim. iyi çalışmalar.taşınmaz satışından ayrılan paylar Yanıtla #1 : 13 Temmuz 2017, 15:27:46


     Merhaba ,
 
    Aşağıda "Güncel mevzuat " tan okuduğum bir makalenin sorunuzla ilgili olacağını düşündüğüm kısa bir  bölümünü yapıştırdım.
     Makaledeki örnekte vergi   borcu mahsup edildiğine göre öncesinde borç sorgusu yapılmış diye bir çıkarım yaptım ... (Mersin Büyükþehir Belediyesinin Liman
Vergi Dairesine olan 30.000.-YTL vergi borcu gönderilecek olan
paydan mahsup edilmiþtir.)

    Bir de Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğini incelemekte yarar olduğunu düşünüyorum...

    İyi çalışmalar...Ömer DAĞ
Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir)

Örnek-1:
Maliye Bakanlýðý (Muhasebat Genel Müdürlüðü) Temmuz ayý
bütçe gelirlerinden Mersin Büyükþehir Belediyesi payý olarak
250.000.-YTL, diðer belediyelere aktarýlmak üzere Ýller Bankasýna
300.000.-YTL, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Fonu
Payý olarak 100.000.-YTL, Türkiye Barolar Birliði Payý Olarak
5.000.-YTL hesaplayýp sözkonusu tutarlarý ilgili kamu idarelerine
aktarýlmak üzere Ödeme Emri Belgesini Merkez Muhasebe
Birimine göndermiþtir. Mersin Büyükþehir Belediyesinin Liman
Vergi Dairesine olan 30.000.-YTL vergi borcu gönderilecek olan
paydan mahsup edilmiþtir.
Mahalli idarelere pay aktarýmý
20/07/1966 tarihli ve 775 sayýlý
Gecekondu Kanunu ile 29/06/2001 tarihli
ve 4706 sayýlý Hazineye Ait Taþýnmaz
Mallarýn Deðerlendirilmesi Ve Katma
Deðer Vergisi Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanun hükümlerine
göre yapýlmaktadýr.taşınmaz satışından ayrılan paylar Yanıtla #2 : 13 Temmuz 2017, 15:29:31
     Yazı karakteri bozuk çıkmış  ama orijinalini googledan aratabilirsiniz ben de o şekilde ulaştım ...taşınmaz satışından ayrılan paylar Yanıtla #3 : 14 Temmuz 2017, 11:13:53
konuyla alakalı gelir idaresi başkanlığının görüşünü ekliyorum. ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. iyi çalışmalar.taşınmaz satışından ayrılan paylar Yanıtla #4 : 18 Temmuz 2017, 10:02:07


       Rica ederim, görüş için teşekkürler...