Kamu Mali Yönetimi Platformu

Harcama Yetkilisi Devri(Okunma sayısı 1496 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Harcama Yetkilisi Devri : 09 Mart 2017, 09:26:44
Mrb. Üniversitemiz rektörü şuan Fakültemizin Dekanlığı Görevini de vekaleten Yürütmektedir. ( ve harcama yetkilisi dekan olduğundan ve imza işlemleri zor olduyor)
1- Dekan Yardımcısına Harcama Yetkilisi Yetki devri yapılır mı ?
2- Yapılabilirse Formda belirtilen limitler herbir ödeme emri için mi yoksa yıllık mı?
cevaplandırırsanız çok iyi olur şimdiden çok teşekkür ederim.Harcama Yetkilisi Devri Yanıtla #1 : 09 Mart 2017, 13:10:32
Mrb. Üniversitemiz rektörü şuan Fakültemizin Dekanlığı Görevini de vekaleten Yürütmektedir. ( ve harcama yetkilisi dekan olduğundan ve imza işlemleri zor olduyor)
1- Dekan Yardımcısına Harcama Yetkilisi Yetki devri yapılır mı ?
2- Yapılabilirse Formda belirtilen limitler herbir ödeme emri için mi yoksa yıllık mı?
cevaplandırırsanız çok iyi olur şimdiden çok teşekkür ederim.


Merhaba.  1.Sorunuzun cevabı kırmızı, 2.sorunuzun cevabı mavi olan yerdir. 

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (1) 4 üncü maddesinde


Alıntı
4. Harcama Yetkisinin Devri
Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler. Buna göre kamu idarelerinin;
- Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, 
- Merkez dışı birimlerinde ise bölge müdürleri veya eşdeğer yetkililer, il müdürleri veya eşdeğer yetkililer ile nüfusu 50.000’i aşan ilçelerin ilçe müdürleri  veya eşdeğer yetkililer harcama yetkilerini yardımcılarına,
- Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,
- Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri,  birlik müdürü veya birim amirlerine,
kısmen veya tamamen devredebilirler.
Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyon Yeni Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.
Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:
-   Yetki devri yazılı olmak zorundadır.
-   Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.
-   Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.
Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
denilmektedir.

Yani yukarıdaki şartlara uymak kaydıyla harcama yetki devri yapılabilir.

Kolay gelsin.Harcama Yetkilisi Devri Yanıtla #2 : 09 Mart 2017, 13:35:34
Ahmet Üstad çok teşekkür ederim emeğinize sağlıkHarcama Yetkilisi Devri Yanıtla #3 : 31 Mayıs 2017, 16:03:53
İyi günler harcama yetkisinin devrine ait 2017 yılı  parasal sınırlarına ait ilgili mevzuat ve hangi harcama ile  ödemeler yetki devrine konu olur veya olmazHarcama Yetkilisi Devri Yanıtla #4 : 01 Haziran 2017, 08:15:24
Yukarıda konu var:mal ve hizmet alımları ve yapım işleri ödemeleri
mevzuat var:harcama yetkilileri hakkında gene tebliğ
parasal sınır var:250.000 ve 1.000.000 TL