Kamu Mali Yönetimi Platformu

trafik para cezası(Okunma sayısı 1536 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

trafik para cezası : 01 Mart 2017, 14:31:09
iyi günler üstadlarım resmi araca kesilen trafik  cezası bütçe giderlerinden ödenebilirmi hangi şartlarda ödenir bütçenin hangi kaleminden ödenirtrafik para cezası Yanıtla #1 : 01 Mart 2017, 17:04:02
iyi günler üstadlarım resmi araca kesilen trafik  cezası bütçe giderlerinden ödenebilirmi hangi şartlarda ödenir bütçenin hangi kaleminden ödenir

Merhaba.
Trafik para cezaları karışık bir konu. Çünkü hatayı kim yaparsa yapsın plaka ceza kaydı işlenir.  Bu durumda da borçlu; araç kimin adına kayıtlı ise o olmaktadır.  Böyle bir durumda ceza kamu idaresinin adına olduğu için kamunun ilgili bütçe tertibinden ödemesinde sakınca yoktur. Ancak kişilere rücu edilmesi gereken bir durum var ise -ki bu durumda var gibi-  kişilere rucü ettirilir.
Hangi tertipten ödeneceğine dair ise Maliye Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığına vermiş olduğu bir görüşe dayanarak MEB tarafından yayınlanan http://sgb.meb.gov.tr/but_kesin_hesap/2011/idari_para_cezalari.pdf yazıya bakabilirsiniz.
Kolay gelsin.   trafik para cezası Yanıtla #2 : 02 Mart 2017, 08:53:09
Bütçeden ödenmesi durumunda Sayıştay sorgusuna konu olabilir.
Oluşan trafik para cezası kamu hizmeti yerine getirilirken oluşmuş olabilir.Ama sürücü hatasından kaynaklandığı için bütçeden ödenmesi yersiz olur diye düşünüyorum.trafik para cezası Yanıtla #3 : 08 Mart 2017, 11:38:24
Merhaba.
Trafik para cezaları karışık bir konu. Çünkü hatayı kim yaparsa yapsın plaka ceza kaydı işlenir.  Bu durumda da borçlu; araç kimin adına kayıtlı ise o olmaktadır.  Böyle bir durumda ceza kamu idaresinin adına olduğu için kamunun ilgili bütçe tertibinden ödemesinde sakınca yoktur. Ancak kişilere rücu edilmesi gereken bir durum var ise -ki bu durumda var gibi-  kişilere rucü ettirilir.
Hangi tertipten ödeneceğine dair ise Maliye Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığına vermiş olduğu bir görüşe dayanarak MEB tarafından yayınlanan http://sgb.meb.gov.tr/but_kesin_hesap/2011/idari_para_cezalari.pdf yazıya bakabilirsiniz.
Kolay gelsin.   


üstteki yazı tamamen sgk cezalarının ödenmesi ilişkin yazılmış bir yazı yazıya dikkat ederseniz "kişilerin yaptığı hatalar saklı kalmak şartıyla" denikmektedir.Trafik cezalarında böyle bir durum söz konusu değildir, araç için trafikte alınan cezalar o aracı kullanan kamu personeli tarfından ödenmesi gerekli 03.4 kaleminden böyle bir para ödenemez. bu kalem sadece kamu araçlarının vergi resim ve harçları için zorunlu olan  giderler bakımından ödemesi yapılabilir. kişi borcu açılarak bu ceza ödenemez böyle bir ödeme kalemi olmadığından kamu personeline sadece aracın  bir kazada tamir masraflarının ödendikten sonra idare tarafından  kişi borcu açılabilir.trafik para cezası Yanıtla #4 : 08 Mart 2017, 17:24:06
Merhaba.

Daha öncede belirttiğim üzere 2918 Sayılı Kanunda

Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara, tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir.”

Para cezasının ödenmesi gerektiği hallerde, trafik kaydında araç sahibi olarak görülen kişiye cezayı ödemesi için posta yoluyla tebligat yapılır, bu şekilde tebliğ edilemeyen tutanaklar ilgili tahsil dairesinin ilân asmaya mahsus yerinde liste halinde ilân edilir, ilân tarihini takip eden otuzuncu  gün tebligat yapılmış sayılır ve bu cezalar 114 ve 115’inci maddelerde belirtilen şekilde takip ve tahsil olunur.
denilmektedir.  Yani ceza ödemesi için tebligat araç tescili olan kişiye/kuruma gelir. Bu durumda borç kamu idaresinin borcu haline dönüşür. SGK primlerinin geç bildirilmesinde de her ne kadar çalışan faktörü  ön planda olsa da borçlu kamu idaresidir ve ödeme yükümlüsü kamu idaresidir.

Diğer taraftan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikde kamu zararı olarak belirlenen hususlar belirlenmiştir.

Alıntı yapılan: Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

MADDE 6- (1) Kamu zararının belirlenmesinde;
a) Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirtilen ya da mevzuatında öngörülen
karar, onay, sözleşme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,
b) İlgili mevzuatında öngörülen haller dışında, iş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan önce ödeme yapılması,
c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,
ç) İlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon veya kişilerce rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması,
d) Kamu idarelerine ait malların kiraya verilmesi, tahsisi, yönetimi, kullanımı ve elden çıkarılması işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,
e) Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması,
f) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,
g) Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi,
ğ) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,
esas alınır
denilmektedir.

Burada akıllara şu soru gelebilir: Eğer cezaya sebep olan kişi cezayı öderse zaten kamu bütçesinden ödeme yapılmaz ve kamu zararı doğmaz. Bu düz mantık ile doğru bir yaklaşım olmakla beraber bunun tam tersinin de olabileceği düşünülmelidir. Yani borç, kamu idaresi adına tescilli ve ilgili ödemeden imtina ediyor. Bu durumda ne olacak? Cezalar ilgililerce ödenmeyecek, birikecek  ve idare; belki de emeklilik, vefat, istifa ve bunun gibi  işten ayrılmalara bağlı olarak kişilerden kaynaklanan ceza yükü ile karşı karşıya kalacak.  Bu durumun varlığını risk olarak tespit eden hüküm vericiler doğrudan para cezalarının ilgililerce ödenmesini değil, takip yöntemi ile ödenmesini öngörmektedir.


Hangi tertipten ödeneceği / ödenemeyeceği konusunda ise para cezası açısından bakıldığında SGK tarafından verilen para cezası ile trafik para cezasının kasıt, kusur veya ihmal açısından -yükümlülük kavramı dışında- hiç bir farkı bulunmamaktadır.   Ancak sonuçta her iki durumda da personel kusuru bulunmaktadır.  (Yükümlülük açısından da bakıldığında eğitim hizmeti veren bir okul için beyanname vermek her ne kadar yükümlülükse, Taşıt Kanununa göre edinilmiş hizmet aracı ile hizmet amacıyla kullanmakta aynı oranda yükümlülüktür)

"Kişilerin kusurlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla" ifadesinden anlaşılması gerekenin; "önce öde daha sonra Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (veya ilgili diğer mevzuat) çerçevesinde değerlendir" denilmek istediğinin olduğunu düşünmekteyim.Kolay gelsin.