Kamu Mali Yönetimi Platformu

Geçici teminatların iadeleri ne zaman yapılmalıdır? (Okunma sayısı 3816 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

İhaleye teklif veren firmaların vermiş olduğu geçici temianatların ne zaman firmalara iadesi yapılmalıdır? Kanunda geçen 1. ve 2. firma haricindeki firmaların geçici teminatları hemen ihaleden sonra iade edilir ibaresindeki "ihaleden sonra" neyi ifade eder?Geçici teminatların iadeleri ne zaman yapılmalıdır? Yanıtla #1 : 17 Şubat 2017, 14:10:11
Merhaba.
4734 sayılı Kanunda 34.maddede
Alıntı
İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
Geçici teminatların iadeleri ne zaman yapılmalıdır? Yanıtla #2 : 20 Şubat 2017, 09:40:15
ihale sonrası geçici teminatları iade edilen firmalar komisyon kararına itiraz eder ve 1. ve 2. firma değişirse o zaman geçici teminatları geri mi istemek gerekir?Geçici teminatların iadeleri ne zaman yapılmalıdır? Yanıtla #3 : 20 Şubat 2017, 11:40:52
2016/UY.II-3173 : Sayılı Kamu İhale Kurul Kararını okuyunuz !! İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminatlar hariç, diğer bütün isteklilerin teminatlarının ihale süreci içerisinde herhangi bir anda değil, “ihale kararından” sonra iade edileceği ve ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği anlaşılmaktadır. Nitekim ihalelere yönelik başvurulara ilişkin ilgili mevzuat gereği şekil şartlarının açık olduğu, bu çerçevede şikâyet/itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmek için geçici teminata ilişkin herhangi bir kriterin yer almadığı görülmektedir.Geçici teminatların iadeleri ne zaman yapılmalıdır? Yanıtla #4 : 20 Şubat 2017, 14:06:34
İhale kararından sonra ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahiplerinin değişmesi durumunda diğer firmalardan geçici teminatı geri istemektense sürecin bitmesini beklemek daha mantıklı..Geçici teminatların iadeleri ne zaman yapılmalıdır? Yanıtla #5 : 23 Şubat 2017, 12:02:41
Geçici Teminatların İadesi
Bilindiği üzere geçici teminatların alınmasındaki asıl amaç, ihaleye teklif veren isteklilerin daha gerçekçi teklif vermelerini sağlamaktır. Dolayısıyla ihale gerçekleştirildikten sonra ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajı ikinci teklifi veren istekliler dışında üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatlarının   talep  halinde iade edilmesi gerekmektedir.
Üzerine ihale yapılan yüklenicinin de sözleşme yaptıktan ve kesin teminatı verdikten sonra geçici teminatının geri verilmesi gerekmektedir. Aynı çerçevede üzerine ihale yapılan isteklinin sözleşme imzalamasıyla birlikte ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin de talep etmesi halinde geçici teminatının iadesi gerekir

Genel kuralın yanı sıra, ihalenin  idarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde iptal edilmesi halinde de, verilmiş olan bütün  teklifler  reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. Bu tür durumlarda tekliflerin tamamı değerlendirilmeksizin iade edileceğinden bütün isteklilere ait geçici teminatlar da iade edilmelidir.

Bunun dışında belli istekliler arasında ihale usulünde ihaleye davet edilen aday sayısının beşten az olması veya teklif sayısının üçten az olması hali ile yine pazarlık usulünün düzenlediği 21 inci maddenin (a),(d) ve (e) bentleri gereğince yapılacak ihalelerde istekli sayısının üçten az olması halinde ihalelerin iptal edilmesi durumlarında aynı şekilde isteklilere ait geçici teminatların iade edilmesi gerekmektedir.

Geçici teminatların iade edilmesi ile ilgili diğer bir husus, verilmiş olan tekliflerin belirlenen yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması gibi nedenler ile ihale komisyonu kararı üzerine idarenin verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olması hali ile ilgilidir. Bu takdirde ihalenin ihale yetkilisince iptal edilmesi halinde de eğer ihale Kamu İhale Kurumuna intikal ettirilmemiş ise geçici teminatların iadesi gerekmektedir. İhalenin Kamu İhale Kurumuna intikal etmiş olması halinde ise, geçici teminatların iade edilmeyerek Kurum kararına kadar bekletilmesi uygun olacaktır.

Son olarak idarenin Kanunda  yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen   yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.