Kamu Mali Yönetimi Platformu

21 d pazarlık usulü ihaleye davet şekli.(Okunma sayısı 3293 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

21 d pazarlık usulü ihaleye davet şekli. : 07 Kasım 2016, 01:52:58
 21 d pazarlık usülü ihalelerde davetlileri ekap üzerinden mi davet edeceğiz yoksa faks ve e posta ile de davet edebilir miyiz? Mevzuatta kesin bir bilgi bulamadım...Ynt: 21 d pazarlık usulü ihaleye davet şekli. Yanıtla #1 : 08 Kasım 2016, 10:27:30
21 d pazarlık usülü ihalelerde davetlileri ekap üzerinden mi davet edeceğiz yoksa faks ve e posta ile de davet edebilir miyiz? Mevzuatta kesin bir bilgi bulamadım...

Merhaba. Aşağıdaki maddeye göre istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.
Kolay gelsin.
Alıntı
Bildirim ve tebligat esasları
Madde 65- (Değişik: 20/11/2008-5812/25 md.)
Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:
a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:
1) İmza karşılığı elden.
2) İadeli taahhütlü mektupla.
3) Elektronik ortamda.
4) Faksla.

(…)yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün (…)(2). Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikayet başvurularına ilişkin işlemler dahil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde teyit aranmaz.

c) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.

d) Her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.