Kamu Mali Yönetimi Platformu
×

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu      6245 Sayılı Harcırah Kanunu      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu      Diğer Mali Mevzuat


İhale Komisyonu (Mali Üye)(Okunma sayısı 2597 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

İhale Komisyonu (Mali Üye) : 01 Ağustos 2016, 10:13:07
4734 sayılı kanunun aşağıdaki maddesinde  ihale komisyon üyelerini saymış. Bu üyeler arasında Muhasebe veya Mali İşlerden sorumlu bir personel olması gerektiğini belirtmiş. Kurumlar Muhasebe veya Mali İşlerden sorumlu personelden kasıt ile Kurumun Muhasebe veya Mali İşlemlerinden sorumlu Birim personeli olarak kanaat getirerek mali üye talep etmekte. Halbuki Burada belirtilen üye ihaleyi yapan birim içerisinden mali işlerden sorumlu bir personelden bahsetmektedir. Sizce haklımıyım sayın üstadlar.
Bu konu hakkında elinde görüş yazısı olan varmı. Rica etsem paylaşabilirmi.

İhale Komisyonu
Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare
personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek
sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.(1)
(Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması
halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün
içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz.
Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon
kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev
unvanları belirtilerek imzalanır.
« Son Düzenleme: 01 Ağustos 2016, 10:14:38 Gönderen: özgür_ayan »Ynt: İhale Komisyonu (Mali Üye) Yanıtla #1 : 01 Ağustos 2016, 12:36:35
4734 sayılı kanunun aşağıdaki maddesinde  ihale komisyon üyelerini saymış. Bu üyeler arasında Muhasebe veya Mali İşlerden sorumlu bir personel olması gerektiğini belirtmiş. Kurumlar Muhasebe veya Mali İşlerden sorumlu personelden kasıt ile Kurumun Muhasebe veya Mali İşlemlerinden sorumlu Birim personeli olarak kanaat getirerek mali üye talep etmekte. Halbuki Burada belirtilen üye ihaleyi yapan birim içerisinden mali işlerden sorumlu bir personelden bahsetmektedir. Sizce haklımıyım sayın üstadlar.
Bu konu hakkında elinde görüş yazısı olan varmı. Rica etsem paylaşabilirmi.

İhale Komisyonu
Madde 6- İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare
personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek
sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.(1)
(Değişik ikinci fıkra: 30/7/2003-4964/5 md.) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması
halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün
içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.
İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz.
Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon
kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev
unvanları belirtilerek imzalanır.


Merhaba.
Bu konuda uygulamada net bir açıklık yok. Herkes nasıl işleri kolaylaşacak ise o şekilde bir yorum getiriyor. Aslında ihale komisyonunu belirleme yetkisi; sadece harcama yetkilisindedir. Harcama yetkilisi; "muhasebe veya mali işlerden sorumlu" ifadesinden ne anlıyorsa uygulama da o kişi ihale komisyonu üyesi oluyor.
Örneğin bazı idarelerde mali hizmetler birimlerinde görev yapanlar ihale komisyonu üyesi olarak görevlendirilirken bazı idarelerde her harcama birimi kendi personelini ihale komisyon üyesi yapabiliyor.
Belirttiğim üzere idarelerde yazılı veya yazılı olmayan prensip kararlarına göre değişen bir durum.
Kolay gelsin.
Ynt: İhale Komisyonu (Mali Üye) Yanıtla #2 : 02 Ağustos 2016, 17:25:31
Merhaba. "İhaleyi yapan birim içerisinden" ifadesi olarak değerlendirmenizi yanlış buluyorum. Çünkü öyle bir ibare geçmiyor. 5018 Sayılı kanun özüyle değerlendirildiğinde strateji geliştirme dairesi başkanlığı veya kurumların ilgili mevzuat ve teşkilat kanunlarına göre muhasebe hizmetlerini yürüten birimlerde çalışan muhasebe yetkilisi ve diğer personellerin 4734'ün 6.maddesindeki muhasebe ve mali işlerden sorumlu personel ifadesiyle uyumluluk arz ettiği belli olmaktadır. İhale sürecinde ihale komisyonunun aldığı kararlar ihalenin akıbetini etkileyen unsurlardan biridir. Aslında burada ihaleyi yapan idare personellerinin görevlerine uygun işlerde çalıştırılması,çalışan uzman personel ve etkin bir iç kontrol sistemi olup olmadığına göre de bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. 4734 Sayılı kanunda aksine bir hüküm olmamakla birlikte kurumların muhasebe hizmetlerini yürüten birimlerde çalışanların mali üye olarak ihale sürecine ilgisi ve dikkatiyle başka bir birimden gerçekleştirme görevlisinin ilgisi ve dikkatinin aynı olduğunu söylemek günümüzde çok mümkün değildir. Neticede birçok defa değişen bir kanundan bahsediyoruz.Ynt: İhale Komisyonu (Mali Üye) Yanıtla #3 : 03 Ağustos 2016, 14:54:40


   Merhabalar ,  Çağrı Bey'in  yorumlarına katılmakla beraber  bir çok eğitimde eğitmenler tarafından "Mali Hizmetler Birim"lerinden  üye almak zorunluluğu anlaşılmasın gibi yorumlar yapıldığını hatırlıyorum ...Uzman olmadan önce, uzun yıllar komisyonlarda yer alan biri olarak, şimdi ön mali kontrolde  görevli olduğum için yer almamanın mutluluğunu yaşıyorum...
 
 Ekte iki adet  alıntı gönderiyorum    bir  tanesi" Yaşar Gök ,Hoca"nın ihale ders notlarından ,diğeri "Kamu alımları  ihale süreci ,Mehmet Aksoy ,Mehmet Şimşek 2010 notlarından ...Ynt: İhale Komisyonu (Mali Üye) Yanıtla #4 : 03 Ağustos 2016, 14:57:21   Bir de  www.kiliçhukuk.org/kamuihale6.htm adresinde sorunuza tam  anlamıyla cevap veren 18.02.2006 tarih 2006/UH.Z 3223  sayılı özet karar var ,umarım faydalı olur ,iyi çalışmalar ...