Kamu Mali Yönetimi Platformu

ÖDEME EMRİ BELGESİNDE ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI KESİNTİSİ(Okunma sayısı 5303 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Bilindiği üzere 2016 yılı için işverenlere yapılan asgari ücret destek tutarlarının hakedişlerden mahsup edilmesi gerekiyor.

Asgari ücret destek tutarlarını ödeme emri belgesinde hangi hesap kodunda kesinti olarak göstermeliyiz. Konuyla ilgili uygulama yapan yar mı acaba.600 hesap 5 9 1 99 diğer çeşitli gelirler hesabı
iyi çalışmalar          S.G.K Başkanlığının 2016-4 sayılı Genelgesinin 6.madde son fıkrasında ‘‘Hakedişten kesilen tutarlar veya emanete alınan tutarlar, S.G.K’nın ‘idarlerce e-borç sorgulama ‘ ekranından görünerek destek tutarının kesinleşmesinden sonra genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlüklerinin ilçelerde ise mal müdürlüklerinin hesabına aktarılır’’ hükmü bulunmaktadır.
          Bu hükme göre; göre kesilen tutarlar 333- Emanet Hesabına alındıktan sonra, Muhasebe Müdürlüğüne yatırılmalıdır.
''Hiç Birşey Hukuksuz Olmamalı''    Konuyla ilgili  uygulamalı örnek Muhasebe kayıtları ; Mali hakem sitesinde Sayıştay Uzman Denetçisi Ferhat GÜNDÜZ'ün analizinde tartışılmıştır.

https://www.malihakem.com/analizler/100-tl-lik-hazine-destegi-uygulamasinda-idareleri-bekleyen-iki-buyuk-tehlike-ve-idare-zarari-riski_an213.html
''Hiç Birşey Hukuksuz Olmamalı''Konu ile ilgili Muhasebat Genel Müdürlüğü nün yazısı ektedir. İYİ GÜNLER ÜSTADLARIM .YENİ ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN SÖZLEŞME ŞUBAT AYINDA YAPILMIŞ MART AYI HAKEDİŞİNDE KESİLMEMİŞ VE NİSAN AYI HAKEDİŞİNDE ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARLARI FORMUNDA TAHSİLAT TARİHİ 30/04/2016 DE HAKEDİLEN DESTEK TUTARINDA  RAKAM GÖRÜNÜYORSA KESİNTİ YAPILMALIMIDIR. 2016/04 GENELGESİ 6 MADDESİ VE MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSUNA GÖRE İYİ ÇALIŞMALARKanunda öngörülen asgari ücret
desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esası
genelgede açıklanmış olan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir
işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.
Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı sigorta primlerinin ödenmesi gereken
ayı/dönemi takip eden ayda/dönemde tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden,
2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılacak olan Hazine desteği tutarı
2016/Mart ayında bankaya yapılacak ödeme sırasında, bankada asgari ücret destek tutarı
düşülmüş miktar görüneceğinden, bankaca belirtilen tutar ödenmek suretiyle mahsup işlemi
yapılacaktır. Takip eden aylarda da mahsup işlemi belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.