Kamu Mali Yönetimi Platformu
×

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu      4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu      6245 Sayılı Harcırah Kanunu      657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu      Diğer Mali Mevzuat


Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı Tutanağı(Okunma sayısı 10431 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı Tutanağı : 09 Aralık 2014, 11:46:48
İki farklı birimin aynı firmadan aynı iş için hizmet alımına ilişkin hakediş dosyasında birinde muayene kabul komisyonu tutanağı var, diğerinde ise Kontrol teşkilatı tutanağı, bu ikisinin farkı nedir? Şimdiden teşekkürlerYnt: Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı Tutanağı Yanıtla #1 : 09 Aralık 2014, 16:52:37
İşin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz. Ancak, kontrol teşkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonu ile birlikte işyerinde, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yerde hazır bulunması zorunludur.

KOntrol teşkilatı ön incelemesini tamamlamadan kabul komisyonu kabul işlemini yapamaz.
her iki tutanak birbirinden farklı olup iki tutanakda gereklidir.
Doğrudan teminde sadece kabul tutanağı yeterlidir.
ihale usulü hizmet alımı ise her iki tutanakda gereklidir.
Bakınız Hizmet işleri muayene kabul yönetmeliğiYnt: Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı Tutanağı Yanıtla #2 : 10 Aralık 2014, 08:19:29
Çetin Bey çok teşekkür ederimYnt: Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı Tutanağı Yanıtla #3 : 09 Mart 2015, 16:25:45
İşin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz. Ancak, kontrol teşkilatı üyelerinin muayene ve kabul komisyonu ile birlikte işyerinde, işyeri öngörülmeyen işlerde ise sözleşmesinde işin kabulü için belirlenen yerde hazır bulunması zorunludur.

KOntrol teşkilatı ön incelemesini tamamlamadan kabul komisyonu kabul işlemini yapamaz.
her iki tutanak birbirinden farklı olup iki tutanakda gereklidir.
Doğrudan teminde sadece kabul tutanağı yeterlidir.
ihale usulü hizmet alımı ise her iki tutanakda gereklidir.
Bakınız Hizmet işleri muayene kabul yönetmeliği
Kontrol teşkilatı kurulmamış ise ne olacak peki?. mevzuatta kontrol teşkilatı kurulmasından bahsediyor ama kontrol teşkilatı kurulmaması durumunda ne olur? konusunda bir atıf yok. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz.Ynt: Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı Tutanağı Yanıtla #4 : 09 Mart 2015, 21:17:17
Merhaba.
Kontrol Teşkilatının kurulup kurulmaması ile ilgili olarak öncelikle şu linki inceleyiniz.  Sayın Çetin'in  kayan yazı ile yazdığı yer önemli.
http://www.malihizmetler.gen.tr/f/kamu-mali-yonetimi-ve-kontrol-kanunu/muayene-kabul-komisyonu-ile-kontrol-teskilati/Ynt: Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı Tutanağı Yanıtla #5 : 10 Mart 2015, 10:49:27
Çok teşekkür ederim,
Ben buradan kontrol teşkilatının kurulması gerekliliğinde hemfikir olduğumu bildirmek isterim. Ancak kontrol teşkilatı kurulmadı ve ödemeler de yapıldı ve sözleşmede tamamlandı ise;
kontrol teşkilatı kurulmadan muayene vbe kabul komisyonu marifetiyle yapılmasının bir yaptırımı var mıdır?ya da sakıncası ? bunu düzenleyen bir mevzuat bulamadım,onu öğrenmek isterim.
saygılarımla
« Son Düzenleme: 10 Mart 2015, 11:27:37 Gönderen: M.SERBES »Ynt: Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı Tutanağı Yanıtla #6 : 15 Mart 2015, 01:50:50
Sayın M.SERBES merhaba;

Konuya bir cevap bulabildinizmi bilmiyorum, düşüncemi yazmak isterim.

Kısa bir beyin fırtınası yapalım

Anayasamızda " Dekanlar Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır" diyor.
Acaba Rektör tarafından atanan bir dekanın durumu ne olur?

kanunlarımız; "Valiler, İçişleri Bakanlığının teklifi, bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar" diyor.
Acaba, İçişleri Bakanının teklif etmediği biri Vali olarak atanabilirmi?

"Burada sigara içmek yasaktır. Cezası ...... TL dir"
Tersi, burada sigara içmemek yasak değildir, para cezasıda yoktur.

"Çimlere basmak yasaktır"
tersi, çimlere basmamak yasak değildir.
peki çimlere oturmak yasakmıdır?

Bilinenin tekrarı olacaktır belki, fakat yinede tekrar edelim. Bir İdari işlemin  2 unsuru vardır. 1 incisi bir iradenin açıklanmısı, 2 ncisi açıklanan iradenin hukuki bir sonuç doğurmasıdır. Bu iki şart tek başlarına değil kümülatiftir yani şartların toplamı bir arada olmalıdır.

Devlet, iradeninde herkes tarafından değil, o işe yetkili kişi(ler) tarafından açıklanacağını belirtmiştir. Vali atamasından teklif yetkisini, İçişleri Bakanına vermiştir, dolayısı ile Maliye Bakanının böyle bir teklife yetkisi yoktur. Maliye Bakanı böyle bir teklifte bulunursa dahi bu işlem yetki bakımından geçersiz olacaktır.

Keza, Dekan ataması yetkisi  Yükseköğretim Kurulunda iken, rektörün bir dekan atamasıda yetki yönünden geçersiz olacaktır.

Bir diğer unsur hukuki bir sonucun ortaya çıkmasıdır.
Sigara içmeyi yasak eden irade beyanı içilmesi durumunda bir para cezasına hükmetmiştir.  Şayet orada yasak edilen sigarayı içer isek o para cezasını ödemek durumunda kalacağız. Buradaki hukuki sonuç uğrayacağımız para cezası müeyyidesi olacaktır.
Fakat sigara içmiyor isek bizim için hukuki bir durum yoktur ve oradaki yazı bizi ilgilendirmiyordur.

Çimlere basmak yasak fakat oturmak serbestmi?, oturmanında yasak olduğunu yazsak, bir vatandaş gelip çimlerin üzerine yatsa ve oturmak ve basmak yasakmış, yatmakla ilgili bir yasak yok diyebilir.
O zaman "çimlere basmak yasak" diye yazan iradenin burada neyi amaçladığı önem kazanır.
İdare; tabelasını
-çimlere basmak, oturmak, yatmak, sürünmek, tek ayak üzerine durmak, zıplamak, koşmak...." şeklinde düzenlemek istede buna ne tabelanın büyüklüğü elverir nede böyle bir tabela o çevrede yaşayanlar tarafından hoş karşılanır.
O zaman, idarenin bu tabelayı asmaktaki amacının, çimleri korumak ve ezilmemeleri için olabilecek her şeyi yasak ettiğini anlamalıyız. Bu yasağın hukuki sonucu ise Kabahatler kanununa göre verilecek para cezasıdır.
Fakat çimlere basmaz isek bizim için bu olay hukuki bir sonuç doğurmakmaktadır.


Biz, kontrol teşkilatının kurulmaması durumunu bulamamış isek, idarenin (KİK'nun) bu yönetmelikle neyi amaçladığına bakmalıyız.
Yönetmeliğin eki 8 de, kontrol teşkilatı tanımında parandez içerisinde (Kontrollük) ifadesi geçer. O zaman idare burada bir kontrol ortamını amaçladığını söyleyebiliriz.

Yönetmelik, belli konulardaki yetkiyi kontrol teşkilatına vermiş. Kontrol teşkilatının açıklamadığı bir irade, hukuki bir sonuç doğurmaz, hukuki bir sonucu yoksa, ortada idari bir işlemde yok demektir.
Kontrol teşkilatının kullanması gereken bir yetkiyi muayene komisyonu kullanmış ise oda yetkisi olmayan bir irade açıklamasında bulunduğu için bu irade açıklamasıda yetki bakımından sakattır.

İradenin açıklanması için yetki tek başına yeterli değildir, bunun birde sebebi olmalıdır.
Sebeb, kapalı alanda sigara içmeyi yasak ederek sağlığı korumadır.
Sebeb, çimlere basmayı yasak ederek, yeşili korumaktır.

Kontrol teşkilatının açıklayacağı iradenin sebebi, işin hukuka (yani kanunlara, sözleşmelere) uygun olup olmadığının beyanıdır.
Muayene komisyonu bu irade beyanına göre karar verecektir.

"Bakanlar Kurulu Danıştayın görüşünü almadan Tüzük çıkartamaz" Danıştayın görüşü alınmadan çıkarılan tüzük sakattır.
Kontrol teşkilatıda böyle...

uzun oldu özür dilerim bitireyim, kişisel düşüncem, sizin ihale her ne kadar yapılmış bitmiş isede, yok hükmündedir.

kolay gelsin
Ferruh Atalay
-----------------
" İnsan ahlakının temeli bilgidir. Çünkü akıl, iyi ile kötüyü ancak bilgi ile ayırır. " FarabiYnt: Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı Tutanağı Yanıtla #7 : 16 Mart 2015, 09:17:27
Evet mevzuatta kontrol teşkilatının kurulmaması durumuyla ilgili bir eksiklik var.

hizmet alım işinde araç kiralama veya personel servisi gibi bir ihalede kontrol teşkilatı kurulmamış ise;  her zaman idareden bu hizmetle ilgilenen ve sıkıntıları yüklenici firmayla çözen birileri vardır.
Ama bir yapım işinin ihalesinde kontrol teşkilatının olmaması çok vahim bir durumdur.Yapım sürecinde takip edilmeyen bir bina inşaatı vb çok kötü sonuçlar doğurur.Ynt: Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı Tutanağı Yanıtla #8 : 16 Mart 2015, 10:18:33
Merhaba. Sayın fatalay'ın güzel yorumuna bir kaç cümlede ben eklemek istiyorum.

Bu durum iki sonuç doğurur.
1- İdare - Yüklenici arasındaki hukuki sonuç
2- İdare - Kamu Görevlileri arasındaki hukuki sonuç

-Birinci durumda özellikle ödemeler açısından -önceden ödendiğini varsaydığımızda- yüklenici açısından herhangi bir sıkıntı olmaz. İdare açısından da herhangi bir kamu zararı doğmaz.  Çünkü mal satın alınmış, satın alma ihale komisyonu ile belirlenen rakamlarda oluşmuş, muayene kabul komisyonu hizmetleri kabul etmiştir. Yani idare, hizmeti kabul etmiş ve borç ödeme yükümlüğüne girmiştir.
Eğer ödeme henüz yapılmamışsa hızlı bir şekilde kontrol teşkilatı oluşturulmalıdır.

-İkinci durumda ise görevini yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren kamu görevlileri  - kontrol teşkilatını kurmakla görevli başta ihale yetkilisi ve satınalmadan sorumlu birim vs -  olmak üzere gerekli işlem yapılması gerekir.Ynt: Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı Tutanağı Yanıtla #9 : 29 Ekim 2016, 00:26:48
Hizmet Isleri Kabul Teklif Belgesi var bir de kabul tutanagi. Diyelim ki kabul tutanaginda kabul teklif belgesinde belirtilmemis bir ödeme azalmasi belirtiliyor. Yani sozlesme tutarindan daha az odeme yapilmasi yonumde bir tutanak hazirlaniyor ama bunu kontrol teskilari teklif belgesinde belirtmemis, kabule hazirdir demis. Bu durumda ne olur