Kamu Mali Yönetimi Platformu

Pazarlık İhalesinde Davet Süresi(Okunma sayısı 8906 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Pazarlık İhalesinde Davet Süresi : 15 Ağustos 2013, 08:46:19

İlanı zorunlu olmayan 21 f Pazarlık İhalesinde
 firmalara gönderilecek Davet mektubunda belirtilecek
  ihale tarihiyle ilgili bir süre varmı dır?
 Yada davet yapıldıktan sonra en erken kaç gün içinde ihale  yapılabilir?Ynt: Pazarlık İhalesinde Davet Süresi Yanıtla #1 : 15 Ağustos 2013, 11:23:08
Merhaba.
Sorunuzu tam anlayamadım ama bu tür hususlarda yapılacak en iyi çözüm KİK'in matbu formlarına bakmak.  Eğer Davet mektubunu tam olarak doldurup gönderirseniz hiç bir sorumluluk altına girmemiş olursunuz.
Eğer biraz daha detay istiyorsanız; Davet mektubunda ihale kayıt numarası ve diğer bazı bilgilere yer verildiğinden davet edilen kişi istemesi halinde KİK sitesinden ihale ilgili diğer bilgileri veya idareye gelerek ihale dokümanının içeriğini görebilir.

Kolay gelsin.Ynt: Pazarlık İhalesinde Davet Süresi Yanıtla #2 : 15 Ağustos 2013, 12:34:39
Merhabalar,
İlansız yapılan ihalede süreler yapacağınız ihalenin tutarına göre belirlenir 7 günlük, 14 günlük gibi zaten ekap giriş yapmanız gerekiyor orada ilanlı veya ilansız olarak seçtikten sonra ihalenin tarihini belirtiyorsunuz.
Örneğin 130 bin TL tutarlık bir ilan 14 günlük eger incelenmesi için de Strateji daire Başkanlığına dosya gönderiyorsanız o süre için de  10 gün olarak düşünün (Stratejinin 10 gün kontrol hakkı var o yüzden) toplam 24 gün etmiş olur.Butoplam güne göre hesaplayıp ihale gününü belirler ayrıca firmaları hesapladığınız gün için davet edebilirsiniz. İnşallah yardımı olmuşumdur.
iyi çalışmalar dilerimYnt: Pazarlık İhalesinde Davet Süresi Yanıtla #3 : 15 Ağustos 2013, 16:09:19

Ahmet Bey
Doküman almaya ve teklif vermeye davet standart formunda
"İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız teklifinizi en geç ..../...../2013  tarihi saat .....00’a kadar.... diyor."
buradaki tarihi biz giriyoruz.

Mehmet Bey,

Ekapta ihale sürecini ilansız olarak 21 f ye göre yapacağınızı belirtiğiniz zaman  ihale sürecini ekaptan bağımsız tamamlayınız şeklinde bir ifade çıkıyor. İdari şartnameyi girerken İhaleyi en erken şu tarihte yapabilirsiniz demiyor.

Diyelimki; 140.000,00 bir mal alımı ihalesinin için ilan yayınlanırsa 14 günlük süreyi bekleriz. İlan yayınlamıyorsak
ihaleyi yine 14 gün sonra mı yapmalıyız? Ya da
Firmalara  davet mektubunu gönderdikten sonra kaç gün içinde ihale yapılabilir?Ynt: Pazarlık İhalesinde Davet Süresi Yanıtla #4 : 15 Ağustos 2013, 17:11:02
Merhabalar,
Biz yeni ilansız 21 f ye göre alım yaptık. 14 gün ihale süresi + strateji daire başkanlığına ön kontrole gönderiliyor (Sizin kurumda dosya ihaleden önce ön kontrol için gönderiliyor mu bilmiyorum ) 10 gün de ön kontrol süresi 24 gün sonra ihale yapıldı. Daveti de 24 gün sonra hangi güne geliyorsa o tarihe davet ediyorsunuz firmaya. Ekap da ihale tarihi giriliyor. ekap bağımsız desede orada sonuçlandırmalar ekap tan yapılıyor.
iyi çalışmalarYnt: Pazarlık İhalesinde Davet Süresi Yanıtla #5 : 15 Ağustos 2013, 18:00:29
Bilindiği gibi, 4734'ün  21/f'sinde ; "...(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir." denilmektedir.
İlan zorunlu olmadığına göre diğer bir ifadeyle ihaleye davet edilecekler idarenin inisiyatifinde olduğuna göre, pazarlık usulünün diğer şartlarını taşıması kaydıyla (en az 3 istekli, limit vb.) davette süre olmadığını, idarenin belirleyeceği tarih ve saatte isteklilerin ihaleye davet edilebileceğini düşünüyorum.
iyi çalışmalar...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Mali Hizmetler UzmanıYnt: Pazarlık İhalesinde Davet Süresi Yanıtla #6 : 28 Mayıs 2015, 15:36:51

İlanı zorunlu olmayan 21 f Pazarlık İhalesinde
 firmalara gönderilecek Davet mektubunda belirtilecek
  ihale tarihiyle ilgili bir süre varmı dır?
 Yada davet yapıldıktan sonra en erken kaç gün içinde ihale  yapılabilir?Pazarlık İhalesinde Davet Süresi Yanıtla #7 : 18 Haziran 2015, 09:25:07
Arkadaşlar iyi çalışmalar

İlansız Pazarlık ihalelerinde tebliğ tarihinden sonra şartname alıp istenilen belgeleri tamamlaması için yeterli süre verilmesi gerekir. Bu yeterli süre Kamu İhale mevzuatında istenilmesi zorunlu olan belgeler ve siz tarafından istenilen yeterlilik belgelerinin tahminen ne kadar sürede hazırlanacağına bağlıdır.
Örneğin Oda faaliyet belgesi, imza sirküleri, vekaletname v.b.  belgeler 1 günde çıkarken Geçici Teminat mektubu v.b. belgeler isteklinin çalıştığı banka ve iş hacmine göre 1 günden 1 haftaya kadar süre içerisinde istekli tarafından tamamlanabilir.
Kısacası 3 ila 7 gün arasında süre vermek yeterli olacaktır.
Kanımca şu an Kamu İhale Mevzuatında en az ilan süresi olan 7 gün istekliler açısından evrak tamamlamak içinde vasati bir gündür.  Ayrıca İstekliler tarafından yeterli süre verilmedi şeklindeki itirazlara karşıda en iyi cevap olur.

Herkese kolay gelsinPazarlık İhalesinde Davet Süresi Yanıtla #8 : 14 Nisan 2016, 13:32:57
KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/013

Gündem No  : 8

Karar Tarihi : 20.02.2012

Karar No  : 2012/UH.II-992

Kamu İhale Kanununda gerekse ikincil mevzuatta, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri kapsamında ilan yapılmadan gerçekleştirilecek ihalelerde davet tarihi ile ilan tarihi arasında belirli bir sürenin bulunması hususunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şikayet konusu ihale dosyası incelendiğinde, ihalenin Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (f) bendi kapsamında pazarlık usulüyle yapıldığı ve ihalenin ilan edilmediği, 21.12.2011 tarihinde ihale yetkilisince ihale onayının verildiği ve aynı tarihte başvuru sahibi dahil 4 isteklinin ihaleye doküman satın almaya ve ihaleye teklif vermek üzere davet edildiği ve davet yazısının faks ile yollandığı, ihalenin 23.12.2011 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu tespitler çerçevesinde, idarenin mevzuat gereğince üzerine düşen görevleri yerine getirdiği ve yazılı herhangi bir kurala aykırı davranmadığı anlaşılmış olup, öte yandan, bu ihalede tekliflerin yetişip yetişmemesi hususunun idarenin sorumluluğunda olmadığı dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.Pazarlık İhalesinde Davet Süresi Yanıtla #9 : 14 Nisan 2016, 13:36:31
acil işlerde  davet tarihi ile ihale tarihi arasında 1 gün bile olabilir. ama arada en az 2 iş günü koymak daha uygun olacağı kanaatindeyim