Kamu Mali Yönetimi Platformu

15 GÜNLÜK SÜRE...(Okunma sayısı 15233 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ynt: 15 GÜNLÜK SÜRE... Yanıtla #15 : 15 Şubat 2011, 16:40:01
 Murat Bey;
     Denetimi hangi sıfatla yaptığınız önemli yani sizin rapor yazarken kullanacağınız uslubu yetkileriniz belirler
 
     mesala
 İç Denetçiyseniz : Önerebilirsiniz
 Müfettişseniz :Bildiğim kadarıyla alınması yönünde talimat verebilirsiniz

 veya  belirlediğiniz aksaklıkları .........................tespit edilmiştir diyebilirsiniz

  Burada son değişikliklere göre yerinde denetim yapan  sayıştay denetçilerine  daha önceki denetim ve teftiş raporlarının verileceğide hesaplanarak işlem neticelendirilmeli diye
düşünüyorum
  İyi çalışmalarYnt: 15 GÜNLÜK SÜRE... Yanıtla #16 : 15 Şubat 2011, 16:46:06
zimmet konusunda (eğer 2. sorunuzda bahsettiğiniz tutar kesinlikle   yatmışsa halil beyin görüşlerine katılıyorum zimmet değil gecikmeden dolayı görevi ihmale girer. Bu ihmal hem mutemet hem yetkili için sözkonusudurYnt: 15 GÜNLÜK SÜRE... Yanıtla #17 : 15 Şubat 2011, 16:50:24
Murat Bey;
     Denetimi hangi sıfatla yaptığınız önemli yani sizin rapor yazarken kullanacağınız uslubu yetkileriniz belirler
 
     mesala
 İç Denetçiyseniz : Önerebilirsiniz
 Müfettişseniz :Bildiğim kadarıyla alınması yönünde talimat verebilirsiniz

 veya  belirlediğiniz aksaklıkları .........................tespit edilmiştir diyebilirsiniz

  Burada son değişikliklere göre yerinde denetim yapan  sayıştay denetçilerine  daha önceki denetim ve teftiş raporlarının verileceğide hesaplanarak işlem neticelendirilmeli diye
düşünüyorum
  İyi çalışmalar
Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince oluşturulan komisyonda "tahsilat denetimi" adı altında 2 si maliye çalışanı, 4 ü belediye meclis üyeleri ile Tahsilat Denetimi Raporu" düzenleyeceğiz...
--- Her zaman sıfır olmayı ama, hep rakamlarla ifade edilmeyi isterdim...

--- İnsanoğlu hergün biraz daha büyüdüğünü, olgunlaştığını düşünür ama Ölüme bir adım daha yaklaştığının farkında değildir...Ynt: 15 GÜNLÜK SÜRE... Yanıtla #18 : 15 Şubat 2011, 18:02:25
Murat Bey, tahsildarın şu şu sebeblerden dolayı 1 gün geç yatırdım diye  bir açıklaması varmı?
Ferruh Atalay
-----------------
" İnsan ahlakının temeli bilgidir. Çünkü akıl, iyi ile kötüyü ancak bilgi ile ayırır. " FarabiYnt: 15 GÜNLÜK SÜRE... Yanıtla #19 : 15 Şubat 2011, 21:01:54
Murat Bey, tahsildarın şu şu sebeblerden dolayı 1 gün geç yatırdım diye  bir açıklaması varmı?
YOK, SADECE RAPORA YAZMAYIN DİYOR... GEÇEN YILIN DENETİMİNDE DE, AYNI HATALARI VARDI...
--- Her zaman sıfır olmayı ama, hep rakamlarla ifade edilmeyi isterdim...

--- İnsanoğlu hergün biraz daha büyüdüğünü, olgunlaştığını düşünür ama Ölüme bir adım daha yaklaştığının farkında değildir...Ynt: 15 GÜNLÜK SÜRE... Yanıtla #20 : 15 Şubat 2011, 23:49:13
Kardeşim, bu adamların her sene bu işi  alışkanlık haline getirdiğini daha önce söylemedin ki!
Ama, bu işi alışkanlık haline getirmişler bile olsalar  yine de zimmet suçu oluşmaz.
Tekerrür fiili, kusur, ihmal ve hatta kasıt unsuru taşıdığından suçun ağırlık veya mahiyetine göre görevi kötüye kullanma veya ihmal suçu oluşur. CEZA KOVUŞTURMASI VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI İÇİN Muhakkik tayin edilmesi lazımdır.
Zimmet suçunun oluşması için sonradan yatırılsa bile tam denetimin başında olması gereken paranın kasada veya bankada fiilen olmaması (kasa açığının fiilen  o anda tespiti) ve tespitin ilk denetim sırasında tutanağa bağlanarak tespitin net bir şekilde bu doğrultuda olması gerekir. Denetim başlamadan önce bir şekilde paraları hiç bir tespit ve zorlama olmadan kendiliğinden geç yatırma fiili bu suça mahsus maddi ve manevi unsurun ikisini birden ortadan kaldırdığından zimmet suçu oluşturmaz. Tekerrür olduğu için Süistimal veya ihmal suçu oluşur. Tekerrür olmasa bir defaya mahsus olsa bu suç da oluşmaz.
Zimmet suçu, kamu haklarından temelli mahrum edilmeyi gerektiren yüz kızartıcı  ağır bir suçtur arkadaşım en az 5 seneden başlar bu suçu birisine isnad etmek kolay mı? Adamlar denetim başlamadan önce parayı yatırmış artık  üstlerinde zimmet sayılacak bir şey yok artık başka şeylere bakmak gerekir.

Zimmet suçu ile suistimal veya ihmal suçu arasında tabiri caizse bir kamyon fark vardır unutmayalım.
« Son Düzenleme: 16 Şubat 2011, 00:55:06 Gönderen: Halil ALTAN »
Selam ve dua ile;
Halil ALTAN
Em. Saymanlık Müdürü
SMMM-Bağımsız Dış Denetçi
haaltan@gmail.comYnt: 15 GÜNLÜK SÜRE... Yanıtla #21 : 16 Şubat 2011, 10:37:36
Emsal değil belki ama bir tahsildarın başına 2 defa şu şekilde bir olay geldi, belediye sınırları içinde banka olmadığı için il merkezindeki T.C. Ziraat Bankasında hesapları var, teslimat makbuzuyla beraber parayı bankaya götürüyor, memur sistem yok sen teslimatla parayı ver ben yatırırım diyor, son araba saat 16.00 da, tahsildar parayı bırakıyor, bankadaki memur parayı ertesi gün yatırıyor. 2009 yılıydı sanırım 2 defa oldu ondan sonrada tahsildar 15 günü falan beklemedi gelen parayı ertesi gün götürüp yatırdı sanırım halada öyle devam ediyor.
Ferruh Atalay
-----------------
" İnsan ahlakının temeli bilgidir. Çünkü akıl, iyi ile kötüyü ancak bilgi ile ayırır. " FarabiYnt: 15 GÜNLÜK SÜRE... Yanıtla #22 : 17 Şubat 2011, 10:28:46
Arkadaşlar bahsi geçen Belediye Kanununun 25. maddesidenetim komisyonunun "belediye meclis üyelerinin kendileri tarafından olışacağını" belirtiyor.Meclis üyesi harici kişilerin dışarıdan görevlendirilmesi kanuna aykırı değil mi?Ynt: 15 GÜNLÜK SÜRE... Yanıtla #23 : 17 Şubat 2011, 10:31:01
DENETİM KOMİSYONU
    Madde 25 - İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.
    Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir.
    Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler belediye meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir.
    Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.
    Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar.
    Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.Ynt: 15 GÜNLÜK SÜRE... Yanıtla #24 : 17 Şubat 2011, 11:05:45
Arkadaşlar bahsi geçen Belediye Kanununun 25. maddesidenetim komisyonunun "belediye meclis üyelerinin kendileri tarafından olışacağını" belirtiyor.Meclis üyesi harici kişilerin dışarıdan görevlendirilmesi kanuna aykırı değil mi?

Bu sanırım 2009 yılı yada 2010 yılı denetimi.
Ferruh Atalay
-----------------
" İnsan ahlakının temeli bilgidir. Çünkü akıl, iyi ile kötüyü ancak bilgi ile ayırır. " FarabiYnt: 15 GÜNLÜK SÜRE... Yanıtla #25 : 17 Şubat 2011, 11:26:51
Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir.

   

  maddenin 2. cümlesiyle diğer kurumlardan görevlendirme yapılabileceği hüküm altına alınmış zatenYnt: 15 GÜNLÜK SÜRE... Yanıtla #26 : 17 Şubat 2011, 11:42:02
ayrıca 3. cümledede belediye veya bağlı kuruluşların haricindekilere yani diğer kurumlardan görevlendirilenlere hangi kriterlere göre ödeme yapılacağıda açıklanmış dolayısıyla yasaya aykırılık diye bişey sözkonusu değilYnt: 15 GÜNLÜK SÜRE... Yanıtla #27 : 17 Şubat 2011, 18:39:34
Arkadaşlar bahsi geçen Belediye Kanununun 25. maddesidenetim komisyonunun "belediye meclis üyelerinin kendileri tarafından olışacağını" belirtiyor.Meclis üyesi harici kişilerin dışarıdan görevlendirilmesi kanuna aykırı değil mi?
25. maddenin 3. fıkrasında : (Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000);....) denilmekte olup, kamu idarelerinden de komisyona üye alınabileceği anlaşılmıyor mu?
--- Her zaman sıfır olmayı ama, hep rakamlarla ifade edilmeyi isterdim...

--- İnsanoğlu hergün biraz daha büyüdüğünü, olgunlaştığını düşünür ama Ölüme bir adım daha yaklaştığının farkında değildir...